Parks and Resorts

Formgivning av årsredovisning 2021.
Här är några uppslag.