Marknadsföringsmaterial till Kronans Apotek.

Planering och skapande av digitala utskick till olika målgrupper inom Kronans Apoteks kundregister. Marknadsföringsmaterial online och offline samt diverse illustrationer.